YU YU HAKUSHO
(Cuernavaca, México)
Título original: YûYû Hakusho
(2002)
(serie de anime)
Yusuke Urameshi: 
Hiei: 
Kurama: 
Yoko Kurama:
Kuwabara: 
Yukina: 
Botan: 
Keiko: 
Bakken: 
Shaku: 
Dr. Ichigaki: 
Toguro El Mayor: 
Gama: 
Mukuro:

Amo del juego: 
Itsuki: 
Jin: 
Kaitou: 
Karasu: 
Kibano: 
Kuro Momotaro: 
Mitsunari: 
Murota: 
Rinku: 
Risho: 
Sensui: 
Shishi Wakamaru: 
Sniper: 
Touya:
Ura Urashima: 
Toguro El menor: 
Akarenja: 
Onji George: 
Juri: 
Koto: 
Puu: 
Koenma Jr.: 
Koenma Joven: 
Rey Yomi: 
Rey Raizen: 
Seitei: 
Touou: 
Hokushin: 
Natsume: 
Mauricio Valverde
Héctor Rocha Mundo
Arturo Sian Vidal
Arturo Sian Vidal
Mario Hernández
Azucena Martínez
Adriana Rodríguez
Mireya Mendoza
Alan Miró
José Sosa
Angel Aragón
Guillermo Rojas
Hans García
Patricia Mainou
Marisol Castro

Victor Cobarruvias
José Sosa
Ikaro
Miguel Angel Reza 
Guillermo Rojas 
Pedro Damián
José Sosa
Marco Aguileta
Adriana Rodríguez
Guillermo Rojas
Alan Miró
Alan Miró
Luis Raymundo
José Gilberto Vilchis
Ikaro
Rodrigo Miranda
Claudio Romero
Bernardo Rodíguez
Marisol Castro
Daniela Benítez
Bernardo Rodríguez
Azucena Martínez 
Miguel Angel Reza
Rodrigo Miranda
Marco Aguileta 
Luis Raymundo 
Arturo Vélez
Claudio Romero
Araceli Ramírez
Dirección:
Azucena Martínez
Estudio:
Doblajes Paris
Regresar ® 2006 Doblaje en Español / Vladimir García