SUSURROS DEL CORAZÓN
(Cuernavaca, México)
Título original:

Whisper of the heart / Mimi wo sumaseba

(2008)
(película de anime)
Personaje
Actor original
Actor de doblaje
Shizuku Tsukishima:
Seiji Amasawa:
Shiro Nishi:
Asako Tsukishima:
Seiya Tsukishima:
Shiho Tsukishima:
Baron Humbert Von Gikkingen:
Yuko Harada:
Sugimura:
Señorita Kosaka:
Narración:
Youko Honna
Kazuo Takahashi
Keiju Kobayashi
Shigeru Muroi
Takashi Tachibana
Yorie Yamashita
Shigeru Tsuyuguchi
Maiko Kayama
Yoshimi Nakajima
Minami Takayama
NA
Desireé Sandoval
Arturo Sian Vidal
Mario Hernández
Patrcia Mainou
Bernardo Rodríguez
Marisol Castro
Víctor Kuri
Linda Herold
Héctor Rocha
Clemen Larumbe
Mario Hernández
Estudio:
Elefante films
Regresar ® 2013 Doblaje en Español / Vladimir García