PAPRIKA: EL REINO DE LOS SUEÑOS
(México)
Título original: Papurika
(2006)
(película de anime)
Personaje
Actor original
Actor de doblaje
Paprika:
Dra. Shiba Atsuko:
Tokita Kohsaku:
Cap. Konakawa:
Presidente:
Osanai Morio:
Himuro Kei:
Mesera:
Camarero en web 1:
Camarero en web 2:
Tsumura (desquiciado):
Kakimoto (desquiciada):

Amigo de Konakawa:

Narración:

Megumi Hayashibara
Megumi Hayashibara
Tôru Furuya
Akio Ohtsuka
Hideyuki Tanaka
Kôichi Yamadera
Daisuke Sakaguchi
Satoshi Kon
Shinichirô Ôta
Shinichirô Ôta
Mitsuo Iwata
Rikako Aikawa
Yasutaka Tsutsui
NA

Rebeca Gómez
Liliana Barba
Juan Alfonso Carralero
Gerardo Vázquez
Federico Romano
Marcos Patiño
Ernesto Lezama
Mónica Villaseñor
Bardo Miranda
Gonzalo Curiel
Roberto Mendiola
Magda Giner
Carlos del Campo
Juan Alfonso Carralero
Regresar ® 2008 Doblaje en Español / Vladimir García

Fragmento