IKKI TOUSEN: ANGELES GUERREROS
(México)
Título original:

Ikki Tousen

(2003)
(serie de anime)
Personaje
Actor original
Actor de doblaje
Hakufu Sonsaku:
Kokin Shuyu:
Ryomo Shimei:
Goei Sonsaku:
Genpo Saji:
Ryofu Housen:
Kakuton Genjo:
Ukitsu Kankichi:
Kôha Kannei:
Totaku Chuei:
Gakushu:
Unchou Kanu:
Tokubou Teifu:
Shigi Taishiji:
Seirei Ryuyo:
Hannou:
Ganryo:
Bunwa Kaku:
Peleador A:
Narración:
Masumi Asano
Satoshi Hino
Yûko Kaida
Kikuko Inoue
Shotaro Morikubo
Akeno Watanabe
Yoji Ueda
Yumiko Kobayashi
Yoji Ueda
Daisuke Namikawa
Ivan Buckley
Hiroe Oka
Makoto Endo
Kenta Miyake
Ryuuzo Hasuike
Takayuki Fujimoto
Jirô Saitô
Haruhi Terada
Susumu Akagi
NA
María Fernanda Morales
Héctor Emmanuel Gómez
Patricia Acevedo
Gloria Obregón
Víctor Ugarte
Sarah Souza
Ricardo Mendoza
Karla Falcón
José Luis Reza
Ulises Maynardo Zavala
Alfredo Basurto
Elsa Covián
Yamil Atala
Armando Coria
Marcos Patiño
José Gilberto Vilchis
Jorge Ornelas
Claudia Motta
Carlos Hernández (1.3)
Luis Alfonso Padilla
Dirección:
María Fernanda Morales
Estudio:
Art Sound
Regresar ® 2012 Doblaje en Español / Vladimir García