EVANGELION 2.22 TU (NO) PUEDES AVANZAR
(México / Cuernavaca)
Título original:

Evangelion 2.22 You can (not) advance

(2007)
(película de anime)
Personaje
Actor original
Actor de doblaje
Shinji Ikari:
Rei Ayanami:
Asuka Langley Shikinami:
Mari Illustrious Makinami:
Misato Katsuragi:
Ritsuko Akagi:
Gendo Ikari:
Kozo Fuyutsuki:
Kaworu Nagisa:
Ryoji Kaji:
Maya Ibuki:
Makoto Hyuga:
Shigeru Aoba:
Toji Suzuhara:
Kensuke Aida:
Hikari Horaki:
Keel Lorentz:
Voz en computadora:
Narración:
Megumi Ogata
Megumi Hayashibara
Yuko Miyamura
Maaya Sakamoto
Kotono Mitsuishi
Yuriko Yamaguchi
Fumihiko Tachiki
Motomu Kiyokawa
Akira Ishida
Koichi Yamadera
Miki Nagasawa
Hiro Yuuki
Takehito Koyasu
Tomokazu Seki
Tetsuya Iwanaga
Junko Iwao
Mugihito
NA
NA
Víctor Ugarte
Circe Luna
Azucena Martínez
Mireya Mendoza
Yanelly Sandoval
Maru Guerrero
Alan Miró
Jesse Conde
Ernesto Lezama
Luis Tenorio
Mariana Gómez
Manuel Campuzano
Héctor Moreno
Jesús Barrero
Eduardo Aranda
Desirée Sandoval
Carlos Becerril
Dulce María Romay
Mauricio Vázquez
Dirección:
Arturo Vélez (Cuernavaca) / Jesús Barrero (D.F.)
Estudio:
Elefante Films (Cuernavaca)/ CBAudio (D.F.)
Regresar ® 2014 Doblaje en Español / Vladimir García