BATTLE ROYALE: JUEGO SANGRIENTO
(México)
Título original: Battle Royale
(2000)
(película)
Personaje
Actor original
Actor de doblaje
Shuya Nanahara:
Noriko Nakagawa:
Shougo Kawada:
Kitano:
Mitsuko:
Satomi Noda:
Soldado:
Instructora en video:
Megumi Etou:
Yuki Utsumi:
Kuninobu:
Hirono:
Motobuchi:
Kazushi Niida:
Katohiki:
Yamamoto:
Chisato:
Yuka:
Padre de Shuya:
Reportera:
Narración:
Tatsuya Fujiwara
Aki Maeda
Tarô Yamamoto
Takeshi Kitano
Kou Shibasaki
Sayaka Kamiya
Takeyuki Hirai
Yûko Miyamura
Sayaka Ikeda
Eri Ishikawa
Yukihiro Kotani
Anna Nagata
Ryou Nitta
Hirohito Honda
Takayo Mimura
Yasuomi Sano
Asami Kanai
Satomi Hanamura
Takashi Taniguchi
Michiko Yamamura
NA
Luis Daniel Ramírez
Irene Jiménez
Rene García
Jesse Conde
Gabriela Gómez
Claudia Mota
Alejandro Mayen
Liliana Barba
Alondra Hidalgo
Cony Madera
Irwin Daayan
Carola Vázquez
Diego Armando Angeles
Israel Magaña
Carola Vázquez
Gabriel Ortiz
Mariana Ortiz
Alondra Hidalgo
Miguel Angel Ghigliazza
Patricia Anides
Alejandro Mayen
Regresar ® 2006 Doblaje en Español / Vladimir García