AIKA
(México)
Título original: Aika
(1997)
(serie de anime)
Personaje
Actor original
Actor de doblaje
Aika Sumeragi:
Rion Aida:
Gozo Aida:
Shuntaro:
Neibia:
Rudolf Hagen:
Gusto:
Cap. Shiori:
Neina Hagen:
Rie:
Bianca:
Pierre:
Subteniente:
Guardia:
Rei Sakuma
Hiroko Konishi
Akio Ôtsuka
Masaya Onosaka
NA
Kaneto Shiozawa
Hiroyuki Yoshino
Takaya Kuroda
Atsuko Tanaka
Ikue Otani
Minami Takayama
NA
NA
NA
Elena Ramírez
Circe Luna
Paco Mauri
Enzo Fortuny
Ariadna Rivas
Sergio Gutiérrez Coto
Marcos Patiño
Gabriela Willert
Mónica Manjarrez
Cristina Hernández
Mónica Villaseñor
Isabel Martiñon
Mariana Ortiz
Norma Iturbe
Regresar ® 2006 Doblaje en Español / Vladimir García